خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یامهارت مورد نیاز

جنسیت

محل کار

    سرویس

   بیمه

میزان حقوق

ساعت کاری

وضیعت
قابل معرفی

کارگرساده زیر۳۰ سال

دیپلم تالیسانس از رشته های فنی

مرد

جاده آذرشهر

سرویس  دارد

 بیمه  دارد

طبق قانون کار

۱۲ساعت شیفتی

کارگرساده زیر۳۰سال و مجرد

دیپلم

مرد

پلیس راه سهند

دارای سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

۱۲-۲۴ شیفتی

   

CNC کار

دیپلم زیر۳۰سال

مرد

شهرک سلیمی

سرویس دارد

دارای بیمه و غذا

طبق قانون کار

۸-۱۷

   

دیپلم و فوق دیپلم مکانیک

زیر۳۰ سال

مرد

قراملک

دارای سرویس

دارای بیمه

حقوق طبق قانون کار

۶/۵-۱۵/۵

دیپلم و فوق دیپلم ماشین افزار

زیر۳۰سال

مرد

شهرک رجائی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۹

   

اپراتور فرزcnc واردبه پاورمیل

دیپلم زیر۳۵سال

 مرد

شهرک رجائی

دارای سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۹ 

لیسانس صنایع بادوسال سابقه

زیر۳۰سال

مرد

شهرک فناوریهای پیشرفته

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷/۵-۱۵

 

مدیر تولید

لیسانس صنایع یابرق یامکانیک

مرد

جاده آذرشهر

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

   

کارمند فروش باسابقه

واردبه زبان انگلیسی

مرد

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

حقوق توافقی

۸-۱۶

کارگر فنی واردبه تراش -فرز- CNC


مرد

شهرک رجائی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۷ شیفتی

 

حسابدار صنعتی زیر۳۰سال

بادوسال سابقه

مرد

شهرک فناوریهای پیشرفته

دارای  سرویس

دارای بیمه

حقوق توافقی

۷/۵-۱۵

 

   

مدیر تولید

رشته مدیریت از دانشگاه معتبر

مرد

شهرک رجائی

بدون سرویس

دارای بیمه وغذا

توافقی

۸-۱۷

   

کارگرساده

دیپلم زیر۲۸سال

مرد

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۵ و ۲۳-۱۵

 

تراشکار  فرزکار  CNCکار

زیر۳۵سال

مرد

پلیس راه خسروشهر

هزینه ایاب ذهاب

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

    – 


    –

   
 –


   
 –
 
   

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

لیسانس IT

برای کنترل کیفی

زن

میدان بسیج

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

 ۷-۱۵

کارگرساده

زیر۳۵ سال

زن

جاده مایان

دارای بیمه

دارای سرویس

یک و دویست

۸-۱۸

   

حسابدارباسابقه

زن

جاده سنتو

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۷

   

مهندس صنایع

برای برنامه ریزی تولید

زن

پلیس راه سهند

 دارای بیمه

 هزینه سرویس

طبق قانون کار

۸-۱۷

کارمند فروش و بازرگانی


زن

رادار

دارای بیمه

 سرویس از میدان جهاد

طبق قانون کار

۸-۱۷

کارمند فروش کارشناس فروش

زن

ابتدای جاده تهران

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷/۵-۱۸

کارگرساده تولیدظروف سرامیکی

زیر۳۵سال

زن

جاده اهر

دارای سرویس

دارای بیمه

دوماه اول یک ودویست

۸-۱۷

دفتردار مجرد

لیسانس از رشته های فنی

زن

شهرک رجائی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۹