بایگانی دسته: فرصت های شغلی جدید

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 1 اسفند 97

فرصت شغلی

مدرک یامهارت مورد نیاز

جنسیت

محل کار

    سرویس

   بیمه

میزان حقوق

ساعت کاری

وضیعت
قابل معرفی

جوشکار – نوردکار


مرد

شهرک سلیمی

سرویس  دارد

 بیمه  دارد

طبق قانون کار

8-17

لیسانس عمران یا برق یامکانیک برای تحویل کالا و صورت وضعیت


مرد

رسالت

بدون سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

   
 –
   
   

تراشکار فرزکار جوشکار 

با5سال سابقه – زیر32 سال

 مرد

 شهرک فناوری خودرو

بدون  سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

9-18  

اپراتور فاکتورزنی

لیسانس حسابداری

مرد

جاده اهر

بدون سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-16

   

حسابداربا3سال سابقه

واردبه نرم افزار

مرد

جاده تهران

دارای سرویس

دارای  بیمه

طبق قانون کار

8-16


 

تراشکاردستی ماهر

دیپلم زیر40 سال

مرد

شهرک سلیمی

سرویس از میدان جهاد

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

 

اپراتور CNC

دیپلم زیر40 سال

مرد

شهرک سلیمی

 سرویس از میدان جهاد

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

   

مسئول کنترل کیفی

لیسانس فنی باسابقه

مرد

شهرک صنایع ساختمانی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-16

   

حسابدار

با4سال سابقه

مرد

شهرک سلیمی

 سرویس از میدان جهاد

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

     – 


    –

   
 –


   
 –
 
   

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 1 اسفند 97

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

کارگر ساده مجرد

دیپلم

زن

سه راه فرودگاه

 دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

 7/5-18

حسابدار با 4 سال سابقه

لیسانس

زن

شهرک سلیمی

دارای بیمه

سرویس از میدان جهاد

طبق قانون کار

8-17

   

اپراتور فاکتورزنی و حسابداری


زن

خیابان امام

بدون سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

8/5-18

   

لیسانس حسابداری


زن

جاده تهران

سرویس از ارم و دارایی

 دارای بیمه

طبق قانون کار

8-16

طراح فتوشاپ


زن

میدان ساعت

بدون سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

9-18

 –