بایگانی دسته: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ۱۰/۶/۹۳

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده۲۰تا۳۰ساله سیکل مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۳شیفت۸  
کارگرساده مجرد مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۸/۵-۱۷/۵  
راننده پایه یک۳۰تا۴۵ساله ۵سال سابقه مرد جاده تهران دارد توافقی تمام وقت  
لیسانس برق همه گرایشها مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۱۸-۶  
چرخکار مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۱۶/۵-۲۳  
کارگرساده مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۱۶/۵-۲۳  
جوشکار مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار ۸/۵-۱۷  
جوشکارCO2 مرد جاده مایان دارد دارد ق کار ۸-۱۷  
مهندس صنایع بادوسال سابقه ایزو مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد توافقی ۸-۱۸  
کارگرساده۲۰تا۳۰ساله دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار ۸/۵-۱۸/۵  
فوق دیپلم فنی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار ۱۲-۲۴سه شیفت  
خدمات باسابقه مرد سعیدآباد دارد دارد ق کار ۸-۱۶  

فرصتهای شغلی برادران تاتاریخ۵/۶/۹۳

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده زیر۳۰سال سیکل مرد جاده صوفیان دارد دارد ق کار ۷-۱۷  
لیسانس سیالات مرد رادار دارد دارد ق کار ۸-۱۷  
آشپز ماهر مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۶/۵-۱۸  
لیسانس حسابداری مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۶/۵-۱۸  
فوق دیپلم برق مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۶/۵-۱۸  
تراشکار مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۸-۸شیفتی  
کارگرساده صنایع غذایی زیر۳۰سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۶  
تراشکارcnc مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۷-۷شیفتی  
تدارکات دفتری وکامپیوتری ۳سال سابقه مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۸-۱۷  
تراشکار فرزکار جوشکار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
برنامه نویس cnc مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
تودوز اتومبیل مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
مونتاژکار باسابقه دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
دیپلم وفوق دیپلم مکانیک باسابقه کار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
لیسانس بازرگانی مسلط به زبان مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
انباردار واردبه قطعات صنعتی مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
کارگرانبار دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸  
چرخکار مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۸-۱۶    
کارمندفروش فوق دیپلم به بالا مرد مرزداران دارد ق کار ۸-۱۶