بایگانی دسته: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

خدمات و آشپز برای ۴نفر

زیر۴۵ سال

زن

شهرک رجائی

دارای بیمه

دارای سرویس

یک میلیون و دویست

 ۸ساعت در روز

خدمات وآشپز برای۶ نفر


زن

مایان

بیمه توافقی

دارای سرویس

توافقی

۸-۱۷

   

کارگرساده

زن

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸/۵-۱۸/۵

   

مهندس صنایع

برای برنامه ریزی تولید

زن

پلیس راه سهند

 دارای بیمه

 هزینه سرویس

طبق قانون کار

۸-۱۷

کارمند فروش و بازرگانی


زن

رادار

دارای بیمه

 سرویس از میدان جهاد

طبق قانون کار

۸-۱۷

کارمند فروش کارشناس فروش

زن

ابتدای جاده تهران

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷/۵-۱۸

کارگرساده تولیدظروف سرامیکی

زیر۳۵سال

زن

جاده اهر

دارای سرویس

دارای بیمه

دوماه اول یک ودویست

۸-۱۷


   

 

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۱۹/۶/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدار باسابقه سپیدار زن شهرک سلیمی دارد ازراه آهن ۸۰۰ ۸-۱۷  
حسابدار ۵سال سابقه درپیمانکاری زن ولیعصر دارد ق کار ۸/۵-۱۴  
دفتردارآشنابه کامپیوتر فوق دیپلم به بالا زن چایکنار دارد ۳۵۰-۴۰۰ ۸-۱۴  
خدمات زن منظریه دارد ق کار ۷/۵-۱۵/۵  
آبدارچی میانسال زن ولیعصر دارد ق کار ۸-۱۶  
خدمات زن خ حافظ توافقی ۳۰۰ ۷/۵-۱۵  
حسابدارباسابقه همکاران سیستم زن پلیس راه تهران دارد دارد توافقی ۸-۱۵/۵  
منشی زن باغمیشه دارد ق کار ۸-۱۷