بایگانی دسته: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 10/6/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابداربایکسال سابقه لیسانس زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-16/5  
چرخکار زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 16/5-23  
دیپلم آشنابه کامپیوتر Word-excel زن خ راه آهن دارد 400 8-17  

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ28/5/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
دفتردارزیر30سال لیسانس زن آبرسان 400 9-14و16-20  
کارشناس فروش21تا30ساله فوق دیپلم به بالا زن خ راه آهن دارد ق کار 8ساعت  
خدمات وآشپزبرای4نفر زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17