بایگانی دسته: جنسیت

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۵/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار ۸-۱۶    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۱۹/۶/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدار باسابقه سپیدار زن شهرک سلیمی دارد ازراه آهن ۸۰۰ ۸-۱۷  
حسابدار ۵سال سابقه درپیمانکاری زن ولیعصر دارد ق کار ۸/۵-۱۴  
دفتردارآشنابه کامپیوتر فوق دیپلم به بالا زن چایکنار دارد ۳۵۰-۴۰۰ ۸-۱۴  
خدمات زن منظریه دارد ق کار ۷/۵-۱۵/۵  
آبدارچی میانسال زن ولیعصر دارد ق کار ۸-۱۶  
خدمات زن خ حافظ توافقی ۳۰۰ ۷/۵-۱۵  
حسابدارباسابقه همکاران سیستم زن پلیس راه تهران دارد دارد توافقی ۸-۱۵/۵  
منشی زن باغمیشه دارد ق کار ۸-۱۷