بایگانی دسته: جنسیت

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 95/00/00

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار 8-16    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار 8-17
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار 8-17    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار 8-17
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار 8-17  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار 8-17    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 19/6/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدار باسابقه سپیدار زن شهرک سلیمی دارد ازراه آهن 800 8-17  
حسابدار 5سال سابقه درپیمانکاری زن ولیعصر دارد ق کار 8/5-14  
دفتردارآشنابه کامپیوتر فوق دیپلم به بالا زن چایکنار دارد 350-400 8-14  
خدمات زن منظریه دارد ق کار 7/5-15/5  
آبدارچی میانسال زن ولیعصر دارد ق کار 8-16  
خدمات زن خ حافظ توافقی 300 7/5-15  
حسابدارباسابقه همکاران سیستم زن پلیس راه تهران دارد دارد توافقی 8-15/5  
منشی زن باغمیشه دارد ق کار 8-17