فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ۰۹/۰۷/۹۳

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده قطعات خودرو دیپلم مرد شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار ۸-۱۸    
خدمات مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۷-۱۹    
کارگرساده-سمباده کار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
نقاش چوب مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
جوشکارآرگون بامدرک آرگون مرد قراملک دارد دارد توافقی ۸-۱۷    
حسابدارزیر۳۰سال بایکسال سابقه مرد قراملک دارد دارد ق کار ۸-۱۷    
دیپلم فنی واردبه کولیس ومیکرومتر مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۹و۲۴-۱۶    
جوشکارco2 مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار ۸-۱۷    
لیسانس کامپیوتر باسابقه کار مرد قراملک دارد دارد ق کار ۸-۱۶    
برقکار دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *