فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ۰۹/۰۷/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
منشی آشنابه کامپیوتر زن شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار ۸-۱۸    
لیسانس حسابداری با۲سال سابقه زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۷-۱۹    
لیسانس زبان واردبه کامپیوتر زن چایکنار دارد ق کار ۸/۵-۱۷    
خدمات زیر۴۰سال زن چایکنار دارد ق کار ۸/۵-۱۷    
آشپز برای۵نفر زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ۶۰۰ ۸/۵-۱۸/۵    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *