فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ09/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
منشی آشنابه کامپیوتر زن شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار 8-18    
لیسانس حسابداری با2سال سابقه زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 7-19    
لیسانس زبان واردبه کامپیوتر زن چایکنار دارد ق کار 8/5-17    
خدمات زیر40سال زن چایکنار دارد ق کار 8/5-17    
آشپز برای5نفر زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد 600 8/5-18/5    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *