فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ۱۵/۰۷/۹۳

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
کارگرساده زیر۳۰سال ترجیحا مجرد زن جاده تهران دارد دارد ق کار ۳شیفت۸ساعته    
لیسانس زبان واردبه اینترنت زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۸-۱۸    
خدمات زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار ۶/۵-۱۸    
حسابدارزیر۳۰سال باضامن معتبر زن جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار ۸-۱۶    
کارگرساده زن پلیس راه تهران دارد ازنصف راه ق کار ۷-۱۶    
منشی مجرد زن بلوارشهریار دارد ۵۰۰ ۸-۱۷    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *