فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ ۹۴/۰۰/۰۰

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده


مرد جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار ۸-۱۶    

مرد خ امام دارد ق کار ۸-۱۸    


مرد تیکمه داش دارد دارد توافقی ۸-۱۶    
مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار ۳شیفت۸ساعته    


مرد شهرک سلیمی دارد دارد توافقی ۸ساعت    


مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار ۱۲-۲۴سه شیفت    
مرد آبرسان ۵۰۰ ۲۴-۴۸    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *