فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۵ تیرماه ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

کارمند فروش

باسابقه

زن

شهرک مصالح ساختمانی

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

 ۸-۱۶

کارشناس بهداشت حرفه ای

لیسانس

زن

قراملک

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷-۱۵

   

مدیرفنی جهت آزمایشگاه

لیسانس شیمی باسابقه درزمینه رنگ

زن

مایان

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

   
 –

 –


 –کارمند فروش

زن

شهرک سلیمی

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷/۵-۱۶/۵

حسابدارمجرد

بادو سال سابقه-تکرو

زن

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

   

 

2 thoughts on “فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۵ تیرماه ۹۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *