فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

کارگرساده صنایع غذایی

۲۵تا ۳۵ساله

زن

جاده اهر

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

 ۷-۱۵

کارشناس بهداشت حرفه ای

لیسانس

زن

قراملک

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷-۱۵

   

مدیرفنی جهت آزمایشگاه

لیسانس شیمی باسابقه درزمینه رنگ

زن

مایان

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

   
 –

 –


خدمات هتل


زن

داخل شهر

بدون سرویس

 دارای بیمه

یک ونیم میلیون

۸-۱۷

کارمند فروش

زن

شهرک سلیمی

دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

۷/۵-۱۶/۵

اپراتور نوارمغزی

لیسانس از رشته های علوم پایه

زن

گلباد

بدون سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

دو شیفت

   

 

2 thoughts on “فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *