بایگانی برچسب: زن

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 1 اسفند 97

فرصت شغلی

مدرک یا مهارت    مورد نیاز

جنسیت

محل کار

بیمه

سرویس

حقوق

ساعت کاری

کارگر ساده مجرد

دیپلم

زن

سه راه فرودگاه

 دارای بیمه

دارای سرویس

طبق قانون کار

 7/5-18

حسابدار با 4 سال سابقه

لیسانس

زن

شهرک سلیمی

دارای بیمه

سرویس از میدان جهاد

طبق قانون کار

8-17

   

اپراتور فاکتورزنی و حسابداری


زن

خیابان امام

بدون سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

8/5-18

   

لیسانس حسابداری


زن

جاده تهران

سرویس از ارم و دارایی

 دارای بیمه

طبق قانون کار

8-16

طراح فتوشاپ


زن

میدان ساعت

بدون سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

9-18

 –   

 

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 94/00/00

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    

زن شهرک فناوری دارد دارد ق کار 8-18    
زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17    

زن خ رسالت دارد ق کار 7/5-17