بایگانی برچسب: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۸

فرصت شغلی

مدرک یامهارت مورد نیاز

جنسیت

محل کار

    سرویس

   بیمه

میزان حقوق

ساعت کاری

وضیعت
قابل معرفی

لیسانس حسابداری

ترجیحا آشنابه شایگان

مرد

نیروگاه

سرویس  دارد

 بیمه  دارد

توافقی

۸-۱۷

کارگرساده

زیر۳۵سال

مرد

جاده اهر

دارای سرویس

 دارای بیمه

دو ماه اول یک ودویست

۸-۱۷

   

فرزکار CNC واردبه پاورمیل  

دیپلم

مرد

شهرک رجائی

سرویس دارد

بیمه دارد

طبق قانون کار

۷-۱۹

   

کارگرساده

زیر۳۰ سال

مرد

کندرود

هزینه سرویس

دارای بیمه

حقوق برحسب تعداد

۸-۱۸

فوق دیپلم یالیسانس کامپیوتر

برای اپراتوری دستگاه

مرد

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶/۵

   


 – –

 

مسئول کنترل کیفی

لیسانس مکانیک

مرد

شهرک رجائی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۷ شیفتی

 
   

لیسانس الکترونیک با۵سال سابقه

آشنابه اتوکد و اکسل وتابلوبرق

مرد

شهرک سرمایه گذاری

دارای سرویس

دارای بیمه

توافقی

۸-۱۶

کارگر فنی واردبه تراش -فرز- CNC


مرد

شهرک رجائی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۷ شیفتی

 

حسابدار

واردبه هلو

مرد

پلیس راه سهند

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۶

 

لیسانس ساخت وتولید

آشنابه قالبسازی و طراحی صنعتی

مرد

شهرک رجائی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

   

مدیر تولید

رشته مدیریت از دانشگاه معتبر

مرد

شهرک رجائی

بدون سرویس

دارای بیمه وغذا

توافقی

۸-۱۷

   

کارگرفنی

دیپلم زیر۲۸سال

مرد

جاده تهران

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

۷-۱۵ و ۲۳-۱۵

 

تراشکار  فرزکار  CNCکار

زیر۳۵سال

مرد

پلیس راه خسروشهر

هزینه ایاب ذهاب

دارای بیمه

طبق قانون کار

۸-۱۶

    – 


    –

   
 –


   
 –
 
   

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ ۹۵/۰۰/۰۰

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار ۸-۱۶    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار ۸-۱۷  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار ۸-۱۷