بایگانی برچسب: مرد

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 1 اسفند 97

فرصت شغلی

مدرک یامهارت مورد نیاز

جنسیت

محل کار

    سرویس

   بیمه

میزان حقوق

ساعت کاری

وضیعت
قابل معرفی

جوشکار – نوردکار


مرد

شهرک سلیمی

سرویس  دارد

 بیمه  دارد

طبق قانون کار

8-17

لیسانس عمران یا برق یامکانیک برای تحویل کالا و صورت وضعیت


مرد

رسالت

بدون سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

   
 –
   
   

تراشکار فرزکار جوشکار 

با5سال سابقه – زیر32 سال

 مرد

 شهرک فناوری خودرو

بدون  سرویس

 دارای بیمه

طبق قانون کار

9-18  

اپراتور فاکتورزنی

لیسانس حسابداری

مرد

جاده اهر

بدون سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-16

   

حسابداربا3سال سابقه

واردبه نرم افزار

مرد

جاده تهران

دارای سرویس

دارای  بیمه

طبق قانون کار

8-16


 

تراشکاردستی ماهر

دیپلم زیر40 سال

مرد

شهرک سلیمی

سرویس از میدان جهاد

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

 

اپراتور CNC

دیپلم زیر40 سال

مرد

شهرک سلیمی

 سرویس از میدان جهاد

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

   

مسئول کنترل کیفی

لیسانس فنی باسابقه

مرد

شهرک صنایع ساختمانی

دارای سرویس

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-16

   

حسابدار

با4سال سابقه

مرد

شهرک سلیمی

 سرویس از میدان جهاد

دارای بیمه

طبق قانون کار

8-17

     – 


    –

   
 –


   
 –
 
   

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 95/00/00

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
زن جاده تهران
دارد دارد قانون کار 8-16    
زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار 8-17
   

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار 8-17    

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار 8-17
   

زن شهرک فناوری خودرو
دارد دارد ق کار 8-17  

زن جاده تهران
دارد دارد ق کار 8-17